FÖRENINGSIDÉ & VÄRDEGRUND

Vår storlek

LB07 är södra Sveriges största fotbollsförening med mer än 1300 aktiva spelare och 250 ledare. Vi verkar i två stadsdelar som växer och inom de närmsta åren kommer föreningens aktiva att öka än mer. Vår storlek ger oss möjligheter, men innebär också ett ansvar. Vi aktiverar och möter många människor varje dag och det ger oss också möjligheten att bidra till en positiv samhällsutveckling i Limhamn-Bunkeflo.

Vår människosyn

Vi har alla lika värde, och alla har ett ansvar. Att vara en bra kompis utgår från våra behov – att bli sedda, bekräftade och att vi lever för någonting. LB07 vill påstå att just kompis innebär en värdering, förhållningssätt och människosyn som är tidlös. Det finns ingen ny variant av ett samhälle som kan knäcka behovet av kompis – någonsin.

Våra möjligheter

Med ett möjlighetsbaserat synsätt kan vi lättare reagera med nyfikenhet, engagemang och glädje. Vi känner oss oftare tillräckliga, tänker mer på allt bra vi har gjort än på allt vi borde göra. Vi blir mer generösa och talar med personer snarare än om personer. Vi hjälper varandra att se möjligheterna och blickar hela tiden framåt.

Vår delaktighet

Vi har alla rätt att tycka och värdera, men att recensera vad andra gör och inte vad jag själv gör, skapar ingen grogrund för utveckling.  Delaktighet kräver ett medansvar och LB07 ger gärna individen ansvar, men då gäller det också att ta det. Vi har alla olika roller och ansvarsområden i en förening, men vi strävar mot gemensamma mål.

Vår professionalism

Den som har ett professionellt förhållningssätt har en högre förmåga till begriplighet, kan hantera en situation lättare och upplever en tydlig meningsfullhet mot ett givet mål. Att vara professionell syftar till att alltid göra sitt bästa och att ständigt sträva efter att utvecklas.