FÖRENINGSIDÉ & VÄRDEGRUND

Värdegrund – förutsättningar för framtidens LB07

LB07 är en stor förening som finns i en attraktiv del av Malmö. Föreningen blir ett av många nav för att bidra till en positiv samhällsutveckling och människors välbefinnande. Vi berör människor! Vi aktiverar och möter många människor – var dag. Vi finns i en tid där sociala medier har utvecklats enormt och information finns ständigt tillgänglig. Vi ser att klubb- och lagkänsla betyder inte lika mycket som förr, däremot finns en stark egenkänsla. Men sannolikt är det så att en god egenkänsla behöver tillhörighet och tillit, varför lag och klubbkänsla blir allt viktigare.

Vi kommer i den fortsatta texten skriva om viktiga förhållningssätt i ett framgångsrikt LB07. Det finna många fler faktorer av betydelse, men vi vill lyfta fram viktiga hörnstenar.

 

LB07 – vår föreningskultur

Vår föreningskultur ägs gemensamt, ett regelverk, officiellt och inofficiellt, som formar vårt sätt att tänka och hur vi beter oss. Den är viktig för vår motivation och vårt engagemang och får stark inverkan på vår inre effektivitet och yttre attraktivitet, dvs hur vi använder våra resurser effektivt och hur vi blir attraktiva för yttre intressenter såsom t ex nya medlemmar, närområde, och sponsorer.

Kulturen måste hela tiden utvecklas och utgår från rådande värderingar och förhållningssätt, inte från dammiga dokument. Det är genom våra beteenden som kulturen utvecklas. Det är en förutsättning för att LB07 långsiktigt skall kunna utnyttja sin enorma potential.

Kompisberör vår människosyn

Att vara medlem någonstans ställer egentligen inga större krav. Med Kompis så intar LB07 ett aktivt förhållningssätt, som ställer krav på värderingar och en positiv människosyn – för allas bästa. Vi har alla lika värde, och alla har ett ansvar. Kompis utgår från våra behov – att bli sedda, bekräftade och att vi lever för någonting. LB07 vill påstå att just Kompis innebär en värdering, förhållningssätt och människosyn som är tidlös. Det finns ingen ny variant av ett samhälle som kan knäcka behovet av KOMPIS – någonsin. Det är nedärvt!  

Att vara Kompis är också att bry sig om kommande generationer och därför kommer klimat och miljöfrågor kunna associeras till begreppet. KOMPIS attraherar tanken om att vara samhällsmedborgare, medarbetare, medlem, medmänniska, vilket är en förutsättning för medmänsklighet. KOMPIS gör det självklart att inta ett ideellt förhållningssätt.

”Det enda sättet att få en Kompis är att vara en Kompis”

Kompis kräver egentligen inte så mycket, men jag bryr mig och vill andra väl och jag tar ett ansvar för mitt beteende – medmänniska. Vi vuxna har ett ansvar att vara en rimligt god förebild. Barn lär sig av vad dom ser och inte vad dom hör.

ATT  VARA KOMPIS I LB07

 • Vi talar med varandra och inte om varandra
 • Vi respekterar andra medmänniskor för vad dom tycker, tänker och gör
 • Vi ser och bekräftar varandra
 • Vi ser optimismen som en livskraft
 • Vi har ett aktivt förhållningssätt – ser möjligheter istället för problem
 • Vi är överens om rimliga spelregler så att vi kan fungera tillsammans
 • Alla älskar inte alla, men alla kan förhålla sig till alla
 • Vi försöker göra minst en god gärning varje dag
 • Vi ser det som självklart att hjälpa en annan människa som befinner sig i en svårighet
 • Det finns utrymme för misstag så länge vi lär oss
 • Vi ger alltid en människa en ”andra chans”
 • Vi har modet att våga tala i ”jag, du och vi-form”
 • Vi visar respekt mot vår miljö – slänger inget på gatan eller i naturen

 

”Min bäste kompis är den som tar fram det bästa hos mig”

Genom att lyfta fram konceptet KOMPIS så blir det en garant för att hos oss kommer alltid idrottsrörelsen att vara större än idrottsprestationen.

 

Problem eller möjligheter

Har vi en kultur baserat på ett problemorienterat synsätt kan det lätt innebära att vi sakta gör oss själva till offer, vilket lätt skapar frustration, missnöje, sviktande nyfikenhet, trötthet och att vi i slutändan förhandlar bort oss själva. Denna kultur kan lätt skapa tråkiga subkulturer, ”klubbar i klubben”. Risken är att vi känner oss otillräckliga, blir pessimister, avundsjukan frodas, talar gärna om ”man/någon annan”, revirbyggare, motkraft för det var ”bättre förr”. Vi riskerar att få en regelstyrd organisation.

Med ett möjlighetsbaserat synsätt reagera vi lättare med nyfikenhet, engagemang och glädje. Vi känner oss oftare tillräckliga, tänker mer på allt bra vi har gjort än på allt vi borde göra, blir mer generösa, talar i ”jag/vi/du-form”, söker drivkrafter, tänker framtid.

LB07 ges förutsättningar för en mål-och värdestyrd förening.  Vi strävar tydligare mot gemensamma mål.

Vårt sätt att tänka är avgörande för hur vi lyckas möta framtiden!

 

Delaktighet

Vi har alla rätt att tycka och värdera, men att resencera vad andra gör och inte vad jag själv gör, skapar ingen grogrund för utveckling.  Delaktighet kräver ett medansvar. Bodil Jönsson skriver att man har inte rätt att kräva delaktighet, däremot förutsättningarna för delaktighet. Ibland måste delaktighet erövras – vad vill du vara med att ta ansvar för? Där du inte är delaktig, skall du kunna känna tillit.

Vi har olika roller och ansvarsområden i en förening, där vi strävar mot gemensamma mål. Vi har alla ett ansvar och den centrala frågan blir då, vad kan ”jag/vi/du göra” för att vi skall lyckas.

Ett aktivt förhållningssätt är extremt viktigt.  Vi i LB07 säger inte ”ha en bra dag” utan i stället ”se till att få en bra dag”

 

Professionellt förhållningssätt

I mångas ögon är LB07 måhända amatörer på fotbollsplanen?!, Javisst. Vi är inte Bayern Munchen, men vi omgärdas av ett professionellt förhållningssätt, både som förening och individer.  Amatören gör så gott som hen kan för stunden, ibland låg lägstanivå. Den som har ett professionellt förhållningssätt har en högre förmåga till begriplighet, kan hantera en situation lättare och upplever en tydlig meningsfullhet mot ett givet mål, dvs en hög lägstanivå.

 

Viktigt är:

 • Reflexion    Vi är nyfikna med ett öppet sinne och kan omvärdera.
 • Självkännedom  Vi känner oss själva, är nyfikna på varför vi känner och tänker som vi gör.
 • Empatisk förmåga Vi har en ärlig vilja att försöka förstå någon annan, men det är inte säkert att vi tycker likadant. Denna förståelse vägleder oss i våra relationer,
 • Inre vision Jag/vi drivs av något. Varför går jag upp på morgonen, vad vill jag och varför engagerar jag mig i LB07??