STADGAR

Styrelse 2020

Per Gärdsell (Ordförande)
Joakim Ohlsson (Vice ordförande)
Björn Peters
Patrik Eklund
Thomas Persson
Mats Lundström
Jesper Lindskog
Thomas Kragh

I dokumentet nedan finner du LB07’s stadgar.

Stadgar