STADGAR

Styrelse 2020

Robert Lenir (Ordförande | e-post)
Joakim Olsson (Vice ordförande)
Mikael Hinderoth
Patrik Eklund
Daniella Ibis
Mats Lundström
Jesper Lindskog

 

I dokumentet nedan finner du LB07’s stadgar.

Stadgar