SAMARBETSPARTNER

Genom ett partnerskap i LB07 öppnas det upp många möjligheter till exponering, kontakter och affärer. I vårt företagsnätverk, med ett 70-tal företag, skapas det kontakter både idrottsligt och professionellt. Bjud med dina medarbetare och kunder på fotboll. Vi erbjuder ett engagemang i Skånes största fotbollsförening med ca 1 300 medlemmar.

Våra projekt bredvid fotbollen är minst lika viktiga. Utöver den organiserade fotbollen har vi startat upp sportsliga samhällsprojekt för att bidra till en hållbar utveckling i Malmö. Genom våra projekt vill vi fånga upp unga som finns i riskzonen för att hamna i utanförskap. Vi vill erbjuda ungdomar i resurssvaga områden en aktiv fritid.

Därför behöver vi allt stöd vi kan få. Mänskligt och finansiellt. Du kan ställa upp på många olika sätt.

Kontakt Marknad

Christian Granlund