SAMARBETSPARTNER

Genom ett partnerskap i LB07 öppnas det upp många möjligheter till exponering, kontakter och affärer. I vårt företagsnätverk, med ett 70-tal företag, skapas det kontakter både idrottsligt och professionellt. Bjud med dina medarbetare och kunder på fotboll. Vi erbjuder ett engagemang i Skånes största fotbollsförening med ca 1 300 medlemmar.

Våra projekt bredvid fotbollen är minst lika viktiga. Utöver den organiserade fotbollen har vi startat upp sportsliga samhällsprojekt för att bidra till en hållbar utveckling i Malmö. Genom våra projekt vill vi fånga upp unga som finns i riskzonen för att hamna i utanförskap. Vi vill erbjuda ungdomar i resurssvaga områden en aktiv fritid.

Därför behöver vi allt stöd vi kan få. Mänskligt och finansiellt. Du kan ställa upp på många olika sätt.

Kontakt Marknad

nopic

Patrik Eklund

nopic

Thomas Kragh