SAMHÄLLSBYGGARE

LB07 – SAMHÄLLSBYGGARE !

Funktionen samhällsbyggare blir allt viktigare och viktigare i dagens samhälle. I takt med den utbredda digitaliseringen och den snabba samhällsutvecklingen är det betydelsefullt att det finns naturliga platser där människor kan mötas. Samhällsbyggandet kan ske på olika sätt och inom olika nivåer.

 I LB07:s fall handlar det om att möjliggöra människors välbefinnande emotionellt och socialt. Detta görs både på bredden och djupet och på så sätt påverkar föreningen flera generationer i närsamhället. Vi aktiverar och påverkar tusentals människor i alla åldrar i lokalsamhället; barn, föräldrar, samarbetspartners, ledare, släktingar m.m. En enorm kraft! LB07 består av 1300 aktiva fotbollsspelare varav 300 är tjejer. Under en tvåårsperiod har antalet spelare ökat med 26%. Attraktionsvärdet är stort och det står 250 barn och ungdomar i kö som vill leka, träna och tävla i fotboll. Med stor sannolikhet kommer den kön att växa i takt med den stora inflyttningen i stadsdelen Limhamn – Bunkeflo.

 LB07 gör en samhällsinsats där ledarnas ideella arbete motsvarar 6 heltidsanställda fritidsledare.

Föreningen har en viktig och betydelsefull roll för barn och ungdomar. Eftersom vi fungerar som en naturlig mötesplats där de unga invånarna får möjlighet att träffa kamrater och goda vuxna förebilder. Ur ett hälsoperspektiv är bostaden, arbetsplatsen, skolan och kultur och fritid viktiga arenor. Där finns människorna i vardagen och det är därför viktigt att LB07 har goda relationer med dessa arenor. LB07 är således en aktiv lagspelare och medspelare i samhällsutvecklingen som bemöter utmaningarna på ett innovativt och nyskapande sätt genom att agera utanför boxen. På det sättet skapas en positiv skillnad. Viljan, planen och ambitionen är att vi inom en snar framtid även ska kunna erbjuda andra fritidsaktiviteter än fotboll och att erbjuda mötesplatser över klass- och etnicitetsgränser. På så sätt vill vi också verka för ett jämlikt och jämställt samhälle där vi tar ansvar för att utveckla barn och unga till goda och ansvarsfulla medborgare.