POLICY

LB07 – SAMHÄLLSBYGGARE !

Vi aktiverar och påverkar tusentals människor i alla åldrar i lokalsamhället; barn, föräldrar, samarbetspartners, ledare, släktingar m.m. En enorm kraft!

Ur ett hälsoperspektiv är bostaden, arbetsplatsen, skolan och kultur och fritid viktiga arenor. Där finns människorna i vardagen, därför är det viktigt att LB07 har goda relationer med dessa arenor.

– Föreningen gör en samhällsinsats där ledarnas ideella arbete motsvarar 6 heltidsanställda fritidsledare.

LB07 har en viktig och betydelsefull roll för barn och ungdomar. Eftersom vi fungerar som en naturlig mötesplats där de unga invånarna får möjlighet att träffa kamrater och goda vuxna förebilder.

– Attraktionsvärdet är stor och det står 250 barn och ungdomar i kö som vill leka, träna och tävla fotboll. Med stor sannolikhet kommer den kön att växa i takt med den stora inflyttningen i stadsdelen Limhamn – Bunkeflo.

LB07 är en aktiv lagspelare och medspelare i samhällsutvecklingen.  Där utmaningarna bemöts på ett innovativt och nyskapande sätt. Detta görs genom att agera utanför boxen. På det sättet skapas en positiv skillnad.

– Viljan, planen och ambitionen är att vi inom en snar framtid även ska kunna erbjuda andra fritidsaktiviteter än fotboll.

– LB07 bidrar till integration genom att erbjuda mötesplatser över klass- och etnicitetsgränser.

– Föreningen arbetar med de globala målen genom att bidra med god hälsa, välbefinnande och till ett hållbart och klimatsmart samhälle.

– LB07 verkar för ett jämlikt och jämställt samhälle där vi tar ansvar för att utveckla barn och unga till goda och ansvarsfulla medborgare. Vi vill också stärka föräldrar i sin föräldraroll.

 – Vi arbetar för att motverka psykisk och fysisk ohälsa bland barn och unga..

 – I LB07 finns det 1200 aktiva fotbollsspelare varav 300 är tjejer. Under en tvåårsperiod har antalet spelare ökat med 26 %.