POLICY

Under våren 2020 genomgår LB07 ett större värdegrunds- och policyarbete. Klubbens tidigare styrdokument löpte till 2020 och en revision var därför nödvändig för att fortsätta det vidare arbetet framåt. I och med att barnkonventionen från och med 2020 blir lag finns det också anledning att se över vår verksamhet för att säkerställa att vi arbetar utifrån gällande lagstiftning.

Det färdiga arbetet presenteras på sidan nedan och därefter startar arbetet med att implementera de nya styrdokumenten i vår verksamhet.