BLI MEDLEM

Som medlem har du fritt inträde till LB07s samtliga hemmamatcher. Barn upptill 6 år går gratis in tillsammans med målsman. Genom ditt medlemskap får du även ta del av förmånliga erbjudanden hos våra samarbetspartners.

Intresseanmälan gäller lagen/grupperna Pojkar födda 2007-2019 och Flickor födda 2008-2019.
Klicka här för att fylla i denna.

OBS! Är ni äldre spelare så kontaktar ni Jonas Carlberg | jonas@lb07.se

Medlemsavgift

För att träna och kunna spela matcher måste du vara medlem i föreningen.

När du betalt din medlems- och träningsavgift är du medlem till och med 31 december innevarande år. Du är då också olycksfallsförsäkrad i Folksam om skadan skulle vara framme under träning eller match.

Någon återbetalning av medlems- och/eller träningsavgift kommer inte att göras om du väljer att träda ur föreningen innan kalenderårets slut.

Som medlem har du fritt inträde till LB07:s samtliga hemmamatcher. Barn upp till 6 år går gratis in tillsammans med målsman. Genom ditt medlemskap får du även ta del av förmånliga erbjudanden hos våra samarbetspartners.

Avgifter 2024

TräningsgrupperMedlemsavgiftTräningsavgiftTotalt att betala
    
11-manna500 kr 2500 kr3000 kr
15 år och äldre   
9-manna500 kr 2150 kr2650 kr
13-14 år   
7-manna500 kr1860 kr2360 kr
10-12 år   
5-manna500 kr 1260 kr1760 kr
8-9 år   
3-manna500 kr  1110 kr1610 kr
4-7 år   
Ledare
100 kr 100 kr
Familjemedlemskap800 kr + träningsavgift för resp. aktivt barn, se tabellen 
Stödmedlem500 kr —500 kr

• Avgifterna gäller per kalenderår (dvs. kalenderår = medlemsår)

• Aktiva spelare betalar både medlems- och träningsavgift

• Aktiva spelare betalar både medlems- och halv träningsavgift. (Gäller om man blir aktiv medlem efter 1 juli innevarande år.) 

• Aktiva spelare betalar enbart medlemsavgift. (Gäller om man blir aktiv medlem efter 1 nov. innevarande år.) 

Familjemedlemskap

Ex. Om man har 2 aktiva barn (t.ex. ett barn i 9-mannagrupp och ett i 3-mannagrupp) och är 2 vuxna i familjen, betalar man 800 kr (medlemsavgift för alla i familjen) + 1 900kr (träningsavgift för barnet i 9-mannagrupp) + 960 kr (träningsavgift för barnet i 3-mannagrupp) = 3 660kr för hela familjen.

Vill du bli stödmedlem?

Är du intresserad av att bli stödmedlem i LB07? Skicka ett mail till admin@lb07.se.

Notera!

Att föreningens olycksfallsförsäkring för spelare och ledare enbart gäller om avgiften är betald.

Att du/ditt barn inte får fortsätta träna och inte får spela matcher om inte medlems- och träningsavgift är betald.

 

Medlemsavgift

För att träna och kunna spela matcher måste du vara medlem i föreningen.

När du betalt din medlems- och träningsavgift är du medlem till och med 31 december innevarande år. Du är då också olycksfallsförsäkrad i Folksam om skadan skulle vara framme under träning eller match.

Någon återbetalning av medlems- och/eller träningsavgift kommer inte att göras om du väljer att träda ur föreningen innan kalenderårets slut.

Som medlem har du fritt inträde till LB07:s samtliga hemmamatcher. Barn upp till 6 år går gratis in tillsammans med målsman. Genom ditt medlemskap får du även ta del av förmånliga erbjudanden hos våra samarbetspartners.

Avgifter 2024

11-manna / 15 år och äldre
Medlemsavgift: 500 kr
Träningsavgift: 2500 kr
Totalt: 3000 kr

9-manna / 13-14 år
Medlemsavgift: 500 kr
Träningsavgift: 2150 kr
Totalt: 2650 kr

7-manna / 10-12 år
Medlemsavgift: 500 kr
Träningsavgift: 1860 kr
Totalt: 2360 kr

5-manna / 8-9 år
Medlemsavgift: 500 kr
Träningsavgift: 1260 kr
Totalt: 1760 kr

3-manna / 4-7 år
Medlemsavgift: 500 kr
Träningsavgift: 1110 kr
Totalt: 1610 kr

Ledare 100 kr
Familjemedlemskap 800 kr
(+träningsavgift för resp. aktivt barn, se pris ovanför)
Stödmedlem 500 kr

• Avgifterna gäller per kalenderår (dvs. kalenderår = medlemsår)

• Aktiva spelare betalar både medlems- och träningsavgift

• Aktiva spelare betalar både medlems- och halv träningsavgift. (Gäller om man blir aktiv medlem efter 1 juli innevarande år.) 

• Aktiva spelare betalar enbart medlemsavgift. (Gäller om man blir aktiv medlem efter 1 nov. innevarande år.) 

Familjemedlemskap

Ex. Om man har 2 aktiva barn (t.ex. ett barn i 9-mannagrupp och ett i 3-mannagrupp) och är 2 vuxna i familjen, betalar man 800 kr (medlemsavgift för alla i familjen) + 1 900kr (träningsavgift för barnet i 9-mannagrupp) + 960 kr (träningsavgift för barnet i 3-mannagrupp) = 3 660kr för hela familjen.

Vill du bli stödmedlem?

Är du intresserad av att bli stödmedlem i LB07? Skicka ett mail till admin@lb07.se.

Notera!

Att föreningens olycksfallsförsäkring för spelare och ledare enbart gäller om avgiften är betald.

Att du/ditt barn inte får fortsätta träna och inte får spela matcher om inte medlems- och träningsavgift är betald.