BLI MEDLEM

Som medlem har du fritt inträde till LB07s samtliga hemmamatcher. Barn upptill 6 år går gratis in tillsammans med målsman. Genom ditt medlemskap får du även ta del av förmånliga erbjudanden hos våra samarbetspartners.

Intresseanmälan gäller lagen/grupperna Pojkar födda 2006-2019 och Flickor födda 2006-2019.
Klicka här för att fylla i denna.

OBS! Är ni äldre spelare så kontaktar ni Olof Persson (Pojk) | olof@lb07.se eller David Westerling (Flick) | david@lb07.se

Medlemsavgift

För att träna och kunna spela matcher måste du vara medlem i föreningen.

När du betalt din medlems- och träningsavgift är du medlem till och med 31 december innevarande år. Du är då också olycksfallsförsäkrad i Folksam om skadan skulle vara framme under träning eller match.

Någon återbetalning av medlems- och/eller träningsavgift kommer inte att göras om du väljer att träda ur föreningen innan kalenderårets slut.

Som medlem har du fritt inträde till LB07:s samtliga hemmamatcher. Barn upp till 6 år går gratis in tillsammans med målsman. Genom ditt medlemskap får du även ta del av förmånliga erbjudanden hos våra samarbetspartners.

Avgifter 2022

Träningsgrupper Medlemsavgift Träningsavgift Totalt att betala
       
11-manna 500 kr  2150 kr 2650 kr
15 år och äldre      
9-manna 500 kr  1900 kr 2400 kr
13-14 år      
7-manna 500 kr 1610 kr 2110 kr
10-12 år      
5-manna 500 kr  1060 kr 1560 kr
8-9 år      
3-manna 500 kr   960 kr 1460 kr
4-7 år      
Ledare
100 kr  100 kr
Familjemedlemskap 800 kr  + träningsavgift för resp. aktivt barn, se tabellen  
Stödmedlem 500 kr  — 500 kr

• Avgifterna gäller per kalenderår (dvs. kalenderår = medlemsår)

• Aktiva spelare betalar både medlems- och träningsavgift

• Aktiva spelare betalar både medlems- och halv träningsavgift. (Gäller om man blir aktiv medlem efter 1 juli innevarande år.) 

• Aktiva spelare betalar enbart medlemsavgift. (Gäller om man blir aktiv medlem efter 1 nov. innevarande år.) 

Familjemedlemskap

Ex. Om man har 2 aktiva barn (t.ex. ett barn i 9-mannagrupp och ett i 3-mannagrupp) och är 2 vuxna i familjen, betalar man 800 kr (medlemsavgift för alla i familjen) + 1 900kr (träningsavgift för barnet i 9-mannagrupp) + 960 kr (träningsavgift för barnet i 3-mannagrupp) = 3 660kr för hela familjen.

Vill du bli stödmedlem?

Är du intresserad av att bli stödmedlem i LB07? Skicka ett mail till admin@lb07.se.

Notera!

Att föreningens olycksfallsförsäkring för spelare och ledare enbart gäller om avgiften är betald.

Att du/ditt barn inte får fortsätta träna och inte får spela matcher om inte medlems- och träningsavgift är betald.

Medlemsavgift

För att träna och kunna spela matcher måste du vara medlem i föreningen.

När du betalt din medlems- och träningsavgift är du medlem till och med 31 december innevarande år. Du är då också olycksfallsförsäkrad i Folksam om skadan skulle vara framme under träning eller match.

Någon återbetalning av medlems- och/eller träningsavgift kommer inte att göras om du väljer att träda ur föreningen innan kalenderårets slut.

Som medlem har du fritt inträde till LB07:s samtliga hemmamatcher. Barn upp till 6 år går gratis in tillsammans med målsman. Genom ditt medlemskap får du även ta del av förmånliga erbjudanden hos våra samarbetspartners.

Avgifter 2022

11-manna / 15 år och äldre
Medlemsavgift: 500 kr
Träningsavgift: 2150 kr
Totalt: 2650 kr

9-manna / 13-14 år
Medlemsavgift: 500 kr
Träningsavgift: 1900 kr
Totalt: 2400 kr

7-manna / 10-12 år
Medlemsavgift: 500 kr
Träningsavgift: 1610 kr
Totalt: 2110 kr

5-manna / 8-9 år
Medlemsavgift: 500 kr
Träningsavgift: 1060 kr
Totalt: 1560 kr

3-manna / 4-7 år
Medlemsavgift: 500 kr
Träningsavgift: 960 kr
Totalt: 1460 kr

Ledare 100 kr
Familjemedlemskap 800 kr
(+träningsavgift för resp. aktivt barn, se pris ovanför)
Stödmedlem 500 kr

• Avgifterna gäller per kalenderår (dvs. kalenderår = medlemsår)

• Aktiva spelare betalar både medlems- och träningsavgift

• Aktiva spelare betalar både medlems- och halv träningsavgift. (Gäller om man blir aktiv medlem efter 1 juli innevarande år.) 

• Aktiva spelare betalar enbart medlemsavgift. (Gäller om man blir aktiv medlem efter 1 nov. innevarande år.) 

Familjemedlemskap

Ex. Om man har 2 aktiva barn (t.ex. ett barn i 9-mannagrupp och ett i 3-mannagrupp) och är 2 vuxna i familjen, betalar man 800 kr (medlemsavgift för alla i familjen) + 1 900kr (träningsavgift för barnet i 9-mannagrupp) + 960 kr (träningsavgift för barnet i 3-mannagrupp) = 3 660kr för hela familjen.

Vill du bli stödmedlem?

Är du intresserad av att bli stödmedlem i LB07? Skicka ett mail till admin@lb07.se.

Notera!

Att föreningens olycksfallsförsäkring för spelare och ledare enbart gäller om avgiften är betald.

Att du/ditt barn inte får fortsätta träna och inte får spela matcher om inte medlems- och träningsavgift är betald.