Ny i styrelsen – Karen Lind

Efter valmötet i december har vår nya styrelse nu påbörjat sitt arbete. En första anhalt är årsmötet som äger rum den 30/3 kl 18:00 på Limhamns IP. Vi tar nu pulsen på våra nya styrelsemedlemmar. Läs mer om Karen Lind nedan.

Berätta om din idrottsbakgrund och koppling till LB07

Jag har ett barn som spelar i P2013L och vill gärna engagera mig för honom och för alla andra barn och unga vårt samhälle. Eftersom jag inte kan något om fotboll kan jag inte bidra med att vara tränare, men jag kan bidra på ett annat sätt. Om alla vuxna engagerar sig i våra barn och ungas fritid och hälsa, skulle vi kanske vända trenden med den växande kurvan på barn och unga med psykiskt ohälsa. Vi behöver alla engagera oss i våra barn – vilka är framtiden. Att vara styrelseledamot är alltså ett fantastiskt sätt att bidra till ett bättre samhälle och i synnerhet en bättre närmiljö som erbjuder barn och unga en meningsfull och aktiv fritid.

Vad arbetar du med civilt?

Jag arbetar som skolledare inom vuxenutbildning och är gymnasielärare i botten. Jag har bred erfarenhet av arbete med barn och unga vuxna och har tagit fasta på att det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och goda prestationer i skolan. Det är ett område som jag gärna arbetar vidare med utanför mitt yrke.

Finns det något i ditt civila arbete som du tror du kan få användning av inom ramen för LB07?

Föreningslivet och skolan har flera gemensamma nämnare, de arbetar dessutom med samma målgrupp och har därför mycket att lära av varandra. Både skolan och föreningslivet arbetar med barn och unga samt förmedlar kunskaper även om det är på olika sätt. En del av uppdraget för både skolan och föreningslivet är att fostra, utveckla barn och unga och ge människor tillhörighet och gemenskap. Det är en del av demokratin. Det borde alltså falla sig naturligt att samverka och samarbeta och jag hoppas kunna bidra med det.

Vad var det som lockade med att börja verka i LB07’s styrelse?

Framförallt är det mitt barns intresse för att spela fotboll som satte igång ett intresse hos mig. Jag är imponerad av klubbens förmåga att engagera små barn i en sport men det är även häftigt att se hur föräldrar och ibland hela samhällen går ihop för ett gemensamt syfte – barn och ungas fritidsintressen. Föreningslivet är ett viktigt samhällsfenomen som jag gärna ingår i och bidrar till i den mån jag kan.

Vad hoppas du att föreningen uppnår under 2022?

Den viktigaste frågan för föreningen och hela samhället är att lösa de 250 barn som står i kö för att spela fotboll. Vi behöver fler arenor och fotbollsplaner. Jag hoppas att Malmö Stad får upp ögonen för frågan och kan erbjuda oss en hållbar lösning för att möta de behoven som vi ser under det kommande året.

Vilka frågor tycker du är viktiga för föreningen på lång sikt?

En av de viktigaste frågorna för föreningen är att hur vi kan ta ett större samhällsansvar för de barn och unga som lider av psykisk ohälsa, men även för barn och ungas hälsa och välmående generellt. Det kan handla om att vi behöver bedriva ett aktivt hälsofrämjande arbetet inom klubben, men det kan även vara hur vi kan bredda vår målgrupp så att vi når ut till fler.

Varmt välkommen till LB07 Karen!

 

FLER NYHETER

Matcher LB07 Dam

Matcher LB07 Herr

Tabell LB07 Dam

Tabell LB07 Herr