VÅRT SAMHÄLLSANSVAR

PARTNER

Vårt samhällsengagemang är vårt sätt att bidra till en hållbar utveckling. Genom sportsliga samhällsprojekt vill vi erbjuda unga en aktiv och hälsosam fritid och fånga upp unga som finns i riskzonen för att hamna i utanförskap. Vi gör det genom konkreta och handfasta projekt som Nattfotboll, Bollsport för tjejer och vårt Coachingprogram.

NATTFOTBOLL

Nattfotboll syftar till att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning på de tider när behovet är som störst: fredags- och lördagskvällar kl 20-24. 

Genom bra ledare som attraherar unga i området till Nattfotboll skapar vi en miljö där unga blir fysiskt aktiva, ingår i en grupp med ledare som föregår med sunda attityder och värderingar. 

BOLLSPORT FÖR TJEJER

Många unga tjejer hindras från att idrotta på grund av värderingar, normer, sociala och ekonomiska faktorer. Vi vill ge dessa tjejer möjlighet att spela boll och inspirera dem till att gå med i det organiserade föreningslivet. 

Vi vill skapa en mötesplats för tjejerna där de kan träffas, spela boll och umgås utan killar. Det långsiktiga målet är att de ska må bra, få ökat självförtroende och komma in i samhället.

Kontakt CSR