Årsmöte 15/3

Kallelse och Dagordning till

Årsmöte 2023 IF Limhamn Bunkeflo

Kallelse

Medlemmarna i IF Limhamn Bunkeflo kallas till årsmöte onsdagen den 15 mars kl. 18:00 i klubblokalen på Limhamns IP. Eventuella motioner från medlemmar skall vara styrelsen till handa senast den 1 mars.

 

Dagordning Årsmöte

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av a) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; b) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; c) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
 12. Övriga frågor.

FLER NYHETER

Veckans lag F2016

F2016 är veckans lag, gruppen består av 11 tjejer och tre ledare. Arlind Tahiri, Rebekah Brown och Evelina Nilsson. Rebekah och Evelina är även spelare

Läs mer »

Årsmöte 15/3

Kallelse och Dagordning till Årsmöte 2023 IF Limhamn Bunkeflo Kallelse Medlemmarna i IF Limhamn Bunkeflo kallas till årsmöte onsdagen den 15 mars kl. 18:00 i

Läs mer »

Nyförvärv till Dam !

Agnes Elfvingsson är klar för spel hos damerna, hon kommer senast från Torns IF som 2022 spelade i division 2. En mittfältare med en stor

Läs mer »

Matcher LB07 Dam

Matcher LB07 Herr

Tabell LB07 Dam

Tabell LB07 Herr